POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operatorem serwisu jest firma „Kamil Ufel” Włocławek, 87-800 ul. Metalowa 23/8 NIP: 8883126932
 2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników serwisu podczas używania formularza kontaktowego, adresu poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego itp.
 3. Dane podawane dobrowolnie przez użytkowników serwisu są używane w procesie realizacji potrzeb użytkowników serwisu.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane zbierane automatycznie Podczas Państwa wizyty w naszym serwisie internetowym, automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące Państwa wizyty w serwisie, np. Adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego
  administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem.
 2. Dane zbierane, podczas kontaktu z nami
  Dane podawane podczas kontaktu z nami za pomocą serwisu Internetowego, telefonu, poczty email, itp. przekazują nam Państwo dobrowolnie, które mogą być niezbędne do skontaktowania się z Państwem w sprawie Państwa zapytania lub w sprawie ewentualnych zamówień i reklamacji.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane w celu odpowiedzi na Państwa zapytania jak również mogą zostać użyte do marketingu własnych usług lub produktów.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY SIĘ Z PAŃSTWEM KONTAKTOWAĆ?
Możecie Państwo otrzymać od nas e-maile dotyczący Państwa zgłoszenia a także inne niezapowiedziane informacje. Przez niezapowiedziane informacje należy rozumieć wiadomości dotyczące usług i produktów oferowanych przez nas. Wiadomości są filtrowane, w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich ilość i wysyłane są sporadyczne.


W JAKI SPOSÓB MOGĄ POINFORMOWAĆ NAS PAŃSTWO O ZMIANIE DANYCH?
W każdej chwili może Państwo nas poinformować o zmianie danych osobowych. Możesz również usunąć swoje dane osobowe z systemu firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana i usunięcie danych odbywa się poprzez przesłanie e-maila na adres naszego
Administratora danych osobowych z dyspozycją. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.


II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES


Nasz serwis Internetowy może wykorzystywać pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
  jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
  cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  d) serwis może wykorzystywać cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (Administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 1. W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
  ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  f) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
  cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

III. INFORMACJE W ZWIĄZKU Z RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1)
informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Robert Chuchro Consulting 32-091 Michalowice Pielgrzymowice, ul. Centralna 118 NIP 945 178 04 24 Regon 369947618
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Państwem umowy,
b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

• dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy lub usługi.
  W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu własnych usług lub produktów.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w tym serwisie. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny, skorzystanie z formularza kontaktowego lub z poczty elektronicznej.

REGULAMIN serwisu http://tworzenieprzykawie.pl

I. Postanowienia ogólne
Wszystkie nazwy jak i znaki handlowe użyte w opisach produktów są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały wykorzystane jedynie w celu identyfikacji produktu i ułatwienia zakupów naszym Klientom.
Wszelkie informacje na temat ilości i dostępności asortymentu z naszej oferty mogą ulec zmianie, o czym niezwłocznie powiadomimy naszych Klientów. Portal zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia lub ograniczenia formy zapłaty jedynie do „przedpłaty na konto bankowe”, jeżeli Klient w przeszłości nie wywiązał się ze swoich obowiązków, jako kupującego i np. nie odebrał paczki z kupionymi towarami.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie towaru przez klienta oraz za wynikające z tego tytułu szkody. Sklep nie odpowiada za kwestie wynikające z działań producenta tj za możliwość powstania uczuleń lub innych nietolerancji przy korzystaniu z produktów.

II. Ceny
Ceny wszystkich produktów podawane są w złotówkach i są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia na konkretny produkt.
Nasz Sklep ma pełne prawo do zmian cen produktów, które znajdują się w ofercie sprzedaży oraz wprowadzania do asortymentu nowych produktów, jak również stosowania czasowych promocji cenowych na wybrane produkty oraz ich odwoływania w dowolnym czasie.
W przypadku towarów objętych promocją lub rabatem cenowym decyduje kolejność składanych zamówień. Po zaniżonej cenie sprzedawana jest jedynie określona liczba konkretnych produktów, a promocje i rabaty obowiązują przez ustalony okres czasu. Klient nie może żądać zwrotu różnicy w cenie produktu kupionego po zakończeniu okresu promocji i rabatu lub przed rozpoczęciem obowiązywania czasowej okazji cenowej.

III. Zamówienie
Złożenie zamówienia następuje jedynie w momencie prawidłowego wypełnienia formularza znajdującego się na stronie internetowej Naszego sklepu. Sprzedaż towarów możliwa jest zarówno dla osób zarejestrowanych w Naszym sklepie, jak i dla osób, które wcześniej nie dokonały rejestracji.
Każdy Klient, który złoży zamówienie na konkretny produkt zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.
W przypadku zamówień budzących wątpliwości naszych pracowników mają oni prawo do ich pełnej weryfikacji. W momencie braku możliwości kontaktu z Klientem, który złożył zamówienie budzące wątpliwości pracowników sklepu Nasza Firma zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania realizacji zamówienia lub odmowy jego realizacji, a Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
W sytuacji, kiedy Klient nie odbierze dostarczonej mu przesyłki z kupionymi produktami lub odmówi jej przyjęcia zostanie obciążony całkowitym kosztem wysłania paczki z Naszego sklepu do miejsca dostawy oraz kwotą wynikającą z jej ponownego odesłania do Naszego magazynu.
W przypadku, gdy paczka dotrze do Klienta w stanie uszkodzonym lub zachodzi podejrzenie jej uszkodzenia w czasie transportu należy składać reklamację bezpośrednio u pracownika firmy kurierskiej. Polecamy zawsze sprawdzić stan zakupionych towarów w obecności kuriera i w razie ujawnienia uszkodzeń spisać „protokół szkody”, który będzie podstawą do reklamacji.

Odstąpienie od umowy kupna:
• Każdy Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (bez podania konkretnej przyczyny) liczonych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dzień zwrotu określany jest na podstawie potwierdzonego otrzymania przesyłki przez nasz magazyn. W
przypadku, gdy strony umowy nie poczyniły dodatkowych ustaleń, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących wypadkach:
• Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania
• Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
Świadczeń o właściwościach indywidualnie określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
• Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
• Odstąpienie od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny jest możliwe jedynie w przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń w oryginalnym opakowaniu zamówionego towaru.
• Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, montażu lub prób montażu, które również uważane są za oznaki użytkowania towaru.
• Zwracany towar nie może być uszkodzony z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzenie wynikło w skutek nieodpowiednich warunków transportu – w tym przypadku podstawą do zwrotu towaru jest spisanie „protokołu szkody” w obecności kuriera. W sytuacji zwrotu zakupionego towaru (przysługującej mu rezygnacji w czasie 14 dni od momentu dostarczeni towaru) Klient sam ponosi koszty wysyłki paczki na podany przez firmę
adres. Wysyłki należy dokonać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zwracana paczka musi zawierać rachunek otrzymany w momencie zakupu towaru oraz dane kupującego, jego adres, a także numer konta bankowego, na które ma zostać zwrócona należność za zakupiony towar. Żadna paczka, która zostanie wysłana za pobraniem pocztowym nie zostanie odebrana przez pracowników Naszego sklepu.

IV. Wysyłka i dostawa towaru
Nasz sklep realizuje wszystkie zamówienia w terminie do 48 godzin od momentu ich złożenia. W przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia w powyższym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową. Sklep Kamil Ufel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieodpowiedniego transportu paczki lub jej zaginięcia z winy kuriera – tego typu zdarzenia będą polegały indywidualnemu rozpatrzeniu.
Wysyłka towarów za granice Polski realizowana jest jedynie w przypadku wcześniejszego dokonania wpłaty należności za zakupione produkty na konto bankowe sklepu.

V. Formy płatności
Sklep oferuje swoim Klientom dwie formy płatności:
• Płatność za pobraniem – Klient płaci za przesyłkę podczas jej odbioru od kuriera, listonosza lub w punkcie pocztowym
• Płatność przelewem – Klient może dokonać przelewu w odpowiadającej mu formie tj. przez Internet, w banku lub na poczcie – numer konta, na które należy przesłać należność za zakupiony towar zostanie przesłana Klientowi drogą mailową wraz z informacją o przyjęciu złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi w momencie odnotowania
wpłaty na naszym koncie; wyjątek stanowi wybór płatności za pobraniem

VI. Bezpieczeństwo i poufność danych
Zbierane przez Naszą firmę dane osobowe Klientów służą jedynie do ich identyfikacji oraz poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówienia. Wszystkie dane zbierane są dobrowolnie, a każdy Klient ma do nich pełny wgląd oraz prawo do ich poprawiania. Sklep nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom i instytucjom. Proces gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych Klientów przebiega zgodnie z ustaleniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Powierzone naszej firmie dane osobowe są należycie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasza firma zastrzega sobie pełne prawo do zmiany części lub całości powyższego Regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania o tym fakcie swoich Klientów. Jednocześnie
wszelkie zmiany w Regulaminie nie będą wiążące dla Klientów, którzy dokonali zamówienia przed terminem wejścia w życie nowego Regulaminu.
Każde złożone zamówienie jest równoznaczne z akceptacją treści powyższego Regulaminu, z którego treścią Klient powinien się zapoznać przed dokonaniem zakupów.
%d bloggers like this: